2 Responses

 1. Siavash
  Siavash September 14, 2013 at 7:54 am | | Reply

  She’s so beautiful …
  I love her

  1. saghar
   saghar October 3, 2013 at 11:34 pm | | Reply

   Vaqan inna qashange?
   man fek mikonam az oun qashangtaram laaqal chesham dorosht tare va dar zemn pesare khub oun ba ye alame makeup inturi shode bayad shab vaqti mikhabe u arayesh nadare bebibnish.
   dar har surat saliqeie dg.albate yekamam hasudim shod k goftam,bbakhshid fozuli krdm.
   moafaq bashi.
   BY

Leave a Reply